Bouldrovka

Súčasťou Lezeckého centra Vertigo je bouldrovka s lezeckou plochou 316 m2. Profily prechádzajú celým spektrom sklonov – od kolmých, cez mierne previsnuté, stropy a riadne previsy   až po položené výlezy. Súčasťou bouldrovky je samostatne stojaci balvan, ktorý simuluje reálny skalný boulder, aby vás už neprekvapili oblé výlezy vo Fontáči.  

Pre udržiavanie kvality lezenia a tréningu sa neustále snažíme dokupovať nové chyty a štruktúry a pravidelne ich premiestňujeme, aby ste mali možnosť vymýšľať si stále nové problémy. A sem tam označíme aj nejaké tie bouldríky, na čo používame farebné pásky pripevnené pod chytmi – nástupový chyt má vždy pásky dve.

Pády vám spríjemnia kvalitné kobercové žinenky. Avšak aj tu je potrebné dávať si pozor a dopomoc pri pádoch, pretože ani najlepšia žinenka nevychytá pád na hlavu.

A pár slov pre neznalých veci. Bouldrovka je 4,2 metra vysoká stena, kde sa lezie bez lana a padá sa do žineniek. Často dostávame otázku, čo je vlastne cieľom boulderingu. Ide o vylezenie krátkeho problému o pár krokoch, ktoré však majú vysokú technickú alebo silovú náročnosť. Je to vlastne celá cesta skoncentrovaná do pár pohybov. Vyžaduje si sústredenie, fyzickú zdatnosť a techniku. Bouldering je ideálnym tréningom pre nadobudnutie sily aj techniky. Pri tréningu je možné vymýšľať rôzne kombinácie krokov, sústrediť sa na určitý druh pohybu rúk, či nôh, vyberať si konkrétny druh chytov...

Aj tu uvádzame porovnávaciu tabuľku dvoch najpoužívanejších spôsobov hodnotenia obtiažnosti bouldrov.

(USA) Font
V0 4
V0+ 4+
V1 5
V2 5+
V3 6A
V3/4 6A+
V4 6B
V4/5 6B+
V5 6C
V5/6 6C+
V6 7A
V7 7A+
V8 7B
V8/9 7B+
V9 7C
V10 7C+
V11 8A
V12 8A+
V13 8B
V14 8B+
V15 8C
V16 8C+