Časté chyby

 1. Nepozorné istenie (môže viesť k smrteľným úrazom)
 2. Istič nepozná správne držanie lana (pripravený reagovať s jednou rukou nad istítkom a druhou rukou pod istíkom s lanom v dolnej polohe) (čiastočne nesprávne istenie)

 3. Knižný úchop“ (obe ruky dlaňou nahor) namiesto „lopatového úchopu“ (pri kýbliku ide o smrteľnú kombináciu, keďže nevzniká žiadna brzdná sila a lano preletí cez istítko!)

 4. Obidve ruky nad istítkom (pri kýbliku aj osme ide o smrteľnú kombináciu, lebo nevzniká žiadna brzdná sila a lano preletí cez istítko!)

 5. Pri podávaní lana zostáva spodná ruka príliš blízko pri istítku 
  (nebezpečné, lebo môže prísť k vtiahnutiu kože do istítka a pri kýbliku sa tým stráca brzdná sila)

 6. Pri doberaní drží istič obe laná spojené pred sebou  (pri osme, Grigri a predovšetkým pri kýbliku ide o smrteľnú kombináciu, lebo nevzniká brzdná sila a lano preletí cez istítko!)

 7. Príliš povolené lano (vznikajúce sily sú takej intenzity, že vo väčšine prípadov nie je možné udržať prípadný pád. Množstvo ľudí si očividne nie je schopné vypočítať na začiatku cesty, že pri veľmi povolenom lane padá spolulezec priamo na zem. Spodný oblúk lana by nemal byť nižšie ako samotné istítko!)

 8. Istič stojí príliš ďaleko od steny (v prípade pádu často vyletí istič nekontrolovane ku stene a stratí kontrolu nad lanom; táto situácia volá po ťažkých úrazoch)

 9. Na začiatku cesty sa istí nedbanlivo alebo vôbec (keď sa neočakávane otočí chyt alebo sa lezec neočakávane pošmykne alebo niekto iný spôsobí jeho pád, dochádza vždy k nepríjemným úrazom )

 10. Úplne sa ignoruje váhový rozdiel (keď sa nechá ťažký lezec istiť ľahkým  ističom, často sa podceňuje skutočnosť, že neprichádza iba k vytiahnutiu ľahšieho ističa nahor, ale že ľahký istič nie je schopný vyvinúť dostatočnú brzdnú silu na udržanie pádu ťažšieho lezca! Pre druhý spomínaný prípad teda nepomôže deti alebo ženy jednoducho niekde pripnúť!)

 11. Nesprávna voľba materiálu: Ku každému lanu patrí príslušné istítko (kombinácia nesprávnych materiálov vedie opakovane k nepríjemným prekvapeniam. Ruky preč od tenkých a hladkých lán! Väčšina lezcov nie je s nimi schopná udržať na stene pád, keďže priame vedenie lana nevytvára žiadne trenie!)

 12. Opomenutá kontrola partnerov: Mnohí sa zabudnú pri vzájomnej kontrole spýtať, či ich spolulezec vie vôbec istiť. (následky nie je potrebné bližšie popisovať!) Kontrola uzla, istítka, sedáku a pri Grigri aj test blokovania pred lezením!