Kurzy

V našom centre sa každej vekovej skupine venujeme samostatne. V jednotlivých sekciách nájdete relevantné informácie k tréningom príslušných vekových skupín.