Kurzy 2-6 roční

Lezecká pohybová prípravka pre deti od 2 do 3 a od 3 do 6 rokov

Už teraz máte možnosť zapísať svoje dieťa na hodiny „lezeckej“ pohybovej prípravky.

Deťom ponúkame lezenie ako formu pohybu, ktorý je vďaka svojej rôznorodosti veľmi vhodný na zlepšovanie, resp. budovanie kondície a koordinácie. Pomáha zlepšovať držanie tela, pohybový aparát, koordináciu pohybov, zmysel pre rovnováhu, ako aj pohyblivosť. Lezenie rozvíja pohybovú fantáziu, ponúka nové pohybové vzorce, zlepšuje orientačný zmysel, schopnosť diferenciácie, kontroly ťažiska. Pri lezení sa však zdôrazňujú aj kognitívne, emocionálne a spoločenské aspekty spôsobom, ktorý je možné iba zriedkavo dosiahnuť. Príkladom je prekonávanie strachu, schopnosť dôverovať, či riešiť a prekonávať problémy.

Od svojich drobcov však neočakávajte hneď skutočné lezecké výkony. Predovšetkým u nižších vekových kategórii sa oveľa viac času venuje všeobecnej pohybovej príprave ako samotnému lezeniu. Postupne však narastá čas, ktorý sú deti schopné venovať sa pohybu vo vertikále. Štruktúra cvičenia obsahuje rôzne dynamické i skľudňujúce pohybové aktivity, hry, masáže a samozrejme samotné lezenie.

Kurzy vedú vyškolení a skúsení inštruktori. Nemusíte sa teda ničoho obávať, iba si užívať čas so svojim dieťaťom (deti nad 3 roky cvičia bez rodičov).

Odhliadnuc od všetkých štúdií, vedecky, či praxou podložených pozitív lezenia pre rozvoj detí – väčšina detí si pobyt v našom centre naozaj užíva. Vyšantia sa, vybehajú a domov odchádzajú šťastné a bohatšie o zážitok.

Ako sa prihlásiť?

Prihláška

Tréningy prebiehajú v polrokoch (nový polrok začína 11. 09. 2017). V príhláške vyznačte polrok a deň, na ktorý sa prihlasujete. Výška kurzovného sa automaticky vypočíta. Túto sumu je potrebné uhradiť prevodom na náš účet. Obratom vám pošleme informáciu o dostupnosti zvoleného termínu, prípadne doporučíme iný termín. Snažíme sa zostaviť vekovo príbuzné skupiny.

Rozvrh jeseň 2017

Koľko to stojí?

Lezecká prípravka 2-3 roční a 3-6 roční: 8,00/tréning. Uhrádza sa celý polrok vopred. Pri neskoršom nástupe sa platí úmerne znížená suma.

 

Vymeškané hodiny:

Celá skupina má jeden tréning zdarma, čo je zohľadnené v cene kurzovného.

Prípadnú neprítomnosť hláste prosím vopred mailom alebo telefonicky.

Spôsob úhrady:

Celý cyklus sa uhrádza vopred na účet č. 2626191741/1100 alebo v hotovosti na prvom cvičení. Pri prevode uvádzajte do poznámky meno vášho dieťaťa. Výška kurzovného sa vám zobrazí v prihláške po jej vyplnení. 

Kedy cvičíme:

V polroku jeseň/zima 2017/18 cvičíme od 11. septembra do 1. februára.

Končíme polročným vysvedčením a pokračujeme po polročných prázdninách 5. februára v 2. polroku.

V lete robíme letné tábory a oddychujeme.

Ohľadne časov pozri aktuálny rozvrh.

 

Organizačné:

Jedno cvičenie trvá 60 minút.

Deti do 3 rokov cvičia spolu s rodičmi.

Deti nad 3 roky cvičia bez rodičov (na základe skúsenosti vieme, že vaša prítomnosť deti vyrušuje). Pokiaľ by vaša prítomnosť bola žiadúca, upozorní vás na to inštruktor. 

Na cvičenia si deti potrebujú doniesť ponožky a papučky a samozrejme pohodlné a predovšetkým ľahké oblečenie. Deti behajú a rýchlo sa spotia.

V priestoroch lezeckého centra je možné konzumovať jedlá iba vo vyznačených priestoroch. Chránime tak žinenky a koberce pred poškodením. A okrem toho – pri pohybe jedlo a hlavne žuvačky do úst nepatria.

Pri pobyte v centre prosíme rodičov, aby dbali na dodržiavanie prevádzkového poriadku lezeckého centra, predovšetkým, aby zabránili pohybu svojich detí v pádovej zóne.

Inštruktor preberá zodpovednosť za deti iba v čase určenom na realizáciu kurzu. Prosíme rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihovaní detí na konci tréningu.

 

Detský lezecký kútik

V lezeckom centre máme k dispozícii krásny detský kútik s lezeckými stienkami, trampolínou, šmýkačkou a inými detskými zábavkami. Deťom je k dispozícii počas celej prevádzkovej doby.

Koľko to stojí?

3,50 Eur/ dieťa do 15:00, resp. 4,50 Eur/dieťa po 15:00 a cez víkendy + 2,00 Eur sprevádzajúci rodič