Lezenie s lanom

V Lezeckom centre Vertigo si nájdu svoje miesto začiatočníci, rekreační lezci i experti. Kolmé, položené, mierne až veľmi previsnuté steny umožňujú stavbu ciest všetkých obťažností–od štvoriek až po desiatky (len aby ich mal kto liezťsmiley). Cesty staviame z chytov jednej farby, čo uľahčuje orientáciu.

Väčšina z 840 m2 lezeckej plochy dosahuje výšku cca 12 m, iba 100 m2 na galérii má zníženú výšku 8 m. Tu sú vo všetkých cestách zavesené horné laná, čím sa galéria stáva ideálnym miestom pre začiatočníkov, či deti. Pre deti však máme pripravenú špeciálnu stenu s krásnymi maľovanými motívmi a zvieratkovými chytmi. Po takej stene sa hneď bude lepšie liezť. A možno neodolajú ani dospelí, ak sa nebudú hanbiť. K dispozícii je ešte ďalších 11 horných lán v centrálnej časti steny. Tie sú rovnako k dispozícii všetkým návštevníkom centra.

V centrálnej časti steny nájdete previsnuté profily, čo by však nemalo odstrašiť ani slabšie výkonnostné kategórie, lebo aj tu sa nájdu cesty po veľkých chytoch. Ak sú teda kolminy obsadené, je čas vrhnúť sa do previsov.

Pokiaľ sa neorientujete v obťažnostiach ciest, uvádzame porovnávaciu tabuľku stupňov, pričom najľahšie cesty sú označované najmenším číslom. V lezeckom centre používame stupnicu UIAA, avšak na skalách sa môžete stretnúť s rôznymi druhmi stupníc. V Európe to bude väčšinou UIAA alebo francúzska stupnica.

USA Fr. UIAA
5.0    
5.1 1 I
5.2 2 II
5.3 3 III
5.4 4a IV
5.5 4b IV+
5.6 4c V
5.7 5a V+
5.8 5b VI-
5.9 5c VI
5.10a 6a VI+
5.10b 6a+ VII-
5.10c 6b VII
5.10d 6b+ VII+
5.11a 6c
6c+
 
5.11b VIII-
5.11c  
5.11d 7a VIII
5.12a 7a+ VIII+
5.12b 7b  
5.12c 7b+ IX−
5.12d 7c IX
5.13a 7c+ IX+
5.13b 8a  
5.13c 8a+ X−
5.13d 8b X
5.14a 8b+ X+
5.14b 8c  
5.14c 8c+ XI−
5.14d 9a XI
5.15a 9a+ XI+
5.15b 9b  
5.15c 9b+