Neprehliadnite

Lezenie patrí do skupiny extrémnych športov a slovo extrémny si veľa ľudí spája predovšetkým s otázkou bezpečnosti, či „nebezpečnosti“. Lezenie je jednoznačne spojené s rizikami, no dá sa im predchádzať dodržiavaním určitých zásad, princípov a pokynov.
Základný dokument zabezpečujúci vašu bezpečnosť pri návšteve lezeckého centra Vertigo je „Prevádzkový poriadok“, ktorý je viditeľne umiestnený na viacerých miestach centra a nájdete ho aj na tejto stránke. Každý návštevník centra je povinný dodržiavať všetky body prevádzkového poriadku.
Ďalším krokom k vašej bezpečnosti je pozornosť a sledovanie diania v centre. Za každých okolností dodržiavajte pokyny pracovníkov centra.
Často sa stretávame s tým, že skúsení lezci odmietajú dodržiavať zásady uvádzané v dokumentoch podobných nášmu Prevádzkovému poriadku, lebo majú pocit, že to všetko „vedia lepšie“. Nechceme im odporovať, ale počas pobytu v lezeckom centre musia dodržiavať určené pravidlá, ktoré sú zostavené po konzultácii s metodickou komisiou Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
A posledná rada? Používajte zdravý rozum a nepreceňujte svoje schopnosti. Prichádzate do lezeckého centra za zábavou, zážitkom a športovým vyžitím. Pokiaľ sa budete v priestoroch lezeckej steny správať zodpovedne, naozaj sa zabavíte, niečo zažijete a športovo sa vyžijete. Nezabúdajte, že svojou nezodpovednosťou neohrozíte iba seba, ale aj iných.
Akékoľvek informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku alebo na tejto stránke nemôžu nahradiť riadne zaškolenie a prax. Absolvovanie riadneho zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou zodpovednosťou.