Organizačné pokyny

Prihlasovanie

  • Zvoľte si kurz podľa popisu
  • Uhraďte účastnícky poplatok na účet č. SK46 1100 0000 0026 2619 1741. Do poznámky pripíšte vaše meno, čo nám uľahčí identifikáciu úhrady.
  • Súčasne vyplňte a odošlite prihlášku v časti Prihláška. Vyplňte prosím všetky údaje. Sú potrebné pre vedenie evidencie o absolventoch kurzov. Údaje kontaktnej osoby použijeme na vystavenie faktúry. Nezabudnite uviesť telefonický kontakt.
  • Po pripísaní kurzovného na náš účet vám zavoláme na uvedené číslo a dohodneme presný termín kurzu.
  • Alternatívne môžete prísť priamo do centra, vyplniť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok v hotovosti. Pokiaľ bude prítomný inštruktor, dohodne si s vami termín priamo na mieste. V opačnom prípade sa vám ozve telefonicky.
  • Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať na číslo 0948 223 173 (funkčné iba počas prevádzkových hodín).

 

  • Rezervovaný kurz je možné zrušiť najneskôr 24 hodín pred dohodnutým časom konania kurzu. V opačnom prípade sa účtuje storno poplatok vo výške 50% z ceny kurzu/poplatku za inštruktora/ističa.

  • Pri účasti na kurzoch vás prosíme o dochvíľnosť. Ideálne by ste mali do centra prísť s predstihom 15 minút, aby mohol kurz začať presne na čas. Pri meškaní, ktoré si vyžiada predĺženie kurzu, účtujeme tento čas podľa platného cenníka.