Novinky

« Previous 1 17 18 19 20 21 22 23 37 55 73 Next »

Otváracie hodiny 1. a 8. mája

pridané 28.04.2015

1. a 8. mája bude otvorené 9:00 - 21:00.


Letné tábory 2015

pridané 21.04.2015

 

Aj tento rok sme pre lezecké i nelezecké deti pripravili obľúbené letné denné tábory pod vedením našich skúsených inštruktorov. Decká sa niečo naučia, riadne vyšportujú a doma už iba padnú do postele. Nepremárnite taký jednoduchý recept na strávenie pokojného večera. Bližšie info a prihlášku nájdete tu: http://www.lezeckecentrum.sk/sk/page/show?link=letne-tabory


Boulder Maratón pokračuje

pridané 19.04.2015

Bouldrový maratón nekončí

Pokračuje v piatich aktoch

 

Tak presnejšie:

5 mesačných kôl (apríl – poniektorí už máte túto sadu za sebou, máj, jún, september, október a potom rovno na Vertigo Open)

5 sád bouldríkov (V prvom akte už chlapci pritvrdili, tak čo príde po lete...)

Nejaké tie vecné, či vstupové ceny (Však aj tak ide všetkým o dobrý pocit z víťazstva. Či nie?!)

 

Systém/Pravidlá pretekov:

-      Fun boulder liga v piatich kolách. Žiadni rozhodcovia, iba vy a vaši kamoši. A samozrejme vaša čestnosť.

-      Bouldre sa lezú na flash (pre nebouldristov – môžete sa pozerať na spolulezcov a skúšať rôzne riešenia).

-      Značia sa iba topy.

-      Počet pokusov nie je obmedzený.

-      Top musí byť kontrolovane držaný oboma rukami minimálne 2 sekundy.

-      Top je posledný chyt označený striebornou páskou alebo označené miesto na hrane. Ak by top nebol takto označený, za top sa považuje celá hrana. POZOR!!! – vždy musí byť držaná oboma rukami.

-      Nástupový chyt je označený dvoma páskami, nástupové stupy jednou páskou. Pokiaľ sú označené nástupové stupy dva, musia byť oba použité pri nástupe do bouldra.

-      Pokiaľ má boulder nejaké obmedzenia (napr. nesmú sa používať hrany, štruktúry, nástup zo sedu (SD)), je to napísané na páskach označujúcich nástupový chyt.

-      V každom kole bude vytvorený zoznam bouldrov s krátkym popisom špecifík jednotlivých bouldrov (viď predchádzajúci bod). Tento zoznam je vyvesený na nástenke Lezeckého centra Vertigo.

-      Bouldre sú označené farebnými páskami a číslami. Čísla slúžia pre lepšiu orientáciu a zapisovanie prelezov. Nepomýľte si číslo pri zapisovaní – podľa počtu prelezov sa upravuje bodová hodnota jednotlivých bouldrov, t.j. bouldre s najmenším počtom topov majú najvyššiu bodovú hodnotu a opačne – boldre s najväčším počtom prelezov majú hodnotu najnižšiu.

-      Farebné pásky naznačujú obtiažnosť bouldrov. Žlté sú najľahšie, modré stredné, červené ťažké a čierne super ťažké.

-      Na skúšanie bouldrov máte 4 týždne v každom kole.

-      Pri prvej návšteve bouldrovky v danom kole si na recepcii vyžiadajte kartičku na zapisovanie prelezov.

-      Ak si myslíte, že ste už preliezli všetko, čo sa dalo, odovzdajte kartičku kedykoľvek v rámci daných troch týždňov na recepcii, avšak najneskôr do záverečnej posledného dňa daného kola. Kartičky odovzdané po tomto termíne budú vylúčené.

-      V priestoroch Vertiga sa vždy pohybuje niekto zo zamestnancov, ktorí by vám mali byť schopní zodpovedať prípadné otázky k bouldrom. Pýtajte sa.

-      Veríme, že si budete topy značiť čestne.

-      Do výsledku sa ráta iba počet topov, pokusy sa nepočítajú.  

-      Po každom kole budú do týždňa zverejnené priebežné výsledky.

 

-      V jednotlivých kolách vyhráva ten, kto dosiahne najvyšší počet bodov za prelezené bouldre.

 

-      Do priebežných/celkových výsledkov sa neprenáša počet bodov dosiahnutý v danom kole, ale iba body za umiestnenie. Do úvahy sa berú štyri najlepšie dosiahnuté umiestnenia. Víťazom je ten, kto dosiahne najnižší súčet bodov (za prvé miesto je 1 bod, za desiate 10).

 

-      Pokiaľ by malo viacero ľudí rovnaký počet bodov, vyhradzujú si organizátori právo rozhodnúť o forme výberu víťaza – či už formou superfinále alebo losovaním.

-      Spoliehame sa na vašu čestnosť. Pokiaľ by mal organizátor pochybnosti o čestnosti výhercu, má právo preveriť si jeho prelezy ľubovoľným spôsobom (napr. svedok prelezov, ukážkové prelezy určených bouldrov, ...)

-      Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť/upraviť pravidlá v priebehu pretekov.

 

Termíny jednotlivých kôl:

13.04. – 10.05. 2015 (kartičky odovzdať do 10. mája 21:00)

11.05. - 07.06. 2015 (kartičky odovzdať do 7. júna 21:00)

08.06. – 05.07. 2015 (kartičky odovzdať do 5. júla 21:00)

07.09. – 04.10. 2015 (kartičky odovzdať do 4. októbra 21:00)

05.10. – 02.11. 2015 (kartičky odovzdať do 2. novembra 21:00)

 

Kategórie:

Muži a ženy v jednotlivých kategóriách:

  1. Mláďatá do 16 rokov

  2. Báchači v najlepšom veku (17 – 44)

  3. Nestarnúci veteráni (nad 45)

Pretekov sa môžu zúčastniť úplne všetci bez obmedzenia veku, či schopností. Avšak, z boja o ceny sú vylúčení zamestnanci a VIP (rozumej neplatiaci) návštevníci Vertiga, a samozrejme stavači bouldrov. Radi však uvidíme ako sa bude dariť aj našim ľuďom, tak hor sa do boja a vypĺňania kartičiek. Veď hráme o ten hrejivý pocit z víťazstva.

 

Kto vyhráva?

Víťazi jednotlivých kôl

Celkoví víťazi

Organizátorom vyvolení krasolezci, snaživci, či povaľači a zástupcovia iných špeciálnych kategórií. Prekvapte nás niečím.

 

Hlavné pravidlo: Leziete na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za žiadne zranenie, ktoré účastníci pretekov spôsobia sebe alebo iným osobám zdržiavajúcim sa v priestoroch lezeckého centra Vertigo.

Lezte ohľaduplne a chytajte sa.

Nenechávajte na žinenkách žiadne voľne pohodené predmety (fľaše, lezečky, sedáky, ...)

« Previous 1 17 18 19 20 21 22 23 37 55 73 Next »