6+ roční

Pre deti od 6 rokov máte možnosť zvoliť si niektorú z troch organizácií realizujúcich lezecké tréningy v našich priestoroch. Sú to Lezecká akadémia, Vertigo Kids a James Junior Team Bratislava.