Kurzy 2-3 roční

Lezecká pohybová prípravka pre deti od 2 do 3 rokov

Už teraz máte možnosť zapísať svoje dieťa na hodiny „lezeckej“ pohybovej prípravky.

Deťom ponúkame lezenie ako formu pohybu, ktorý je vďaka svojej rôznorodosti veľmi vhodný na zlepšovanie, resp. budovanie kondície a koordinácie. Pomáha zlepšovať držanie tela, pohybový aparát, koordináciu pohybov, zmysel pre rovnováhu, ako aj pohyblivosť. Lezenie rozvíja pohybovú fantáziu, ponúka nové pohybové vzorce, zlepšuje orientačný zmysel, schopnosť diferenciácie, kontroly ťažiska. Pri lezení sa však zdôrazňujú aj kognitívne, emocionálne a spoločenské aspekty spôsobom, ktorý je možné iba zriedkavo dosiahnuť. Príkladom je prekonávanie strachu, schopnosť dôverovať, či riešiť a prekonávať problémy.

Od svojich drobcov však neočakávajte hneď skutočné lezecké výkony. Predovšetkým u nižších vekových kategórii sa oveľa viac času venuje všeobecnej pohybovej príprave ako samotnému lezeniu. Postupne však narastá čas, ktorý sú deti schopné venovať sa pohybu vo vertikále. Štruktúra cvičenia obsahuje rôzne dynamické i skľudňujúce pohybové aktivity, hry a samozrejme samotné lezenie.

Kurzy vedú vyškolení a skúsení inštruktori. Nemusíte sa teda ničoho obávať, iba si užívať čas so svojim dieťaťom (deti nad 3 roky cvičia bez rodičov).

Odhliadnuc od všetkých štúdií, vedecky, či praxou podložených pozitív lezenia pre rozvoj detí – väčšina detí si pobyt v našom centre naozaj užíva. Vyšantia sa, vybehajú a domov odchádzajú šťastné a bohatšie o zážitok.

Ako sa prihlásiť?

Prihláška

Tréningy prebiehajú v polrokoch (nový polrok začína 09. 09. 2019). Po vyplnení prihlášky vám príde potvrdzovací mail a následne organizačné pokyny.  

Prejsť na registráciu

Odhlasovanie/Náhradné tréningy

 

Rozvrh jeseň 2019

Koľko to stojí?

Lezecká prípravka 2-3 roční a 3-6 roční: 12,00/tréning. Uhrádza sa celý polrok vopred prevodom na účet alebo priamo v centre na recepcii. V cene kurzovného pre skupinu 2 - 3 roční je zohľadnený jeden tréning zdarma ako kompenzácia za prípadné vymeškané hodiny (nakoľko máme iba jeden trening v tejto vekovej skupine a nie je možné vymeškané hoidny nahrádzať), či bonus pre tých, čo zvládnu všetky tréningy.

Pokiaľ sa na kurz prihlásite v priebehu semestra, platí sa úmerne znížená suma. V tomto prípade už nevzniká nárok na jeden tréning zdarma.

Pokiaľ sa na kurz prihlásite, ale z rôznych dôvodov vymeškáte jednu alebo viacero prvých hodín, nepovažuje sa to za neskoršie prihlásenie a nevzniká tak nárok na úmerné zníženie kurzovného. Takáto neprítomnosť sa považuje za bežne vymeškaný tréning.

Vymeškané hodiny 3-6 roční:

Deň pred tréningom vám termín tréningu pripomenieme mailom. Pokiaľ viete, že tréning neabsolvujete, máte možnosť odhlásiť sa a to do 20:00 dňa predchádzajúceho dňu vášho tréningu. Takto odhlásený tréning je možné nahradiť si, pokiaľ sa v niektorej zo skupín uvoľní miesto. Dostupnosť miest na náhradné tréningy zistíte po prihlásení sa do systému registrácií. Z dôvodu plnej obsadenosti kurzov vám nevieme garantovať možnosť náhradnej hodiny. Nezabúdajte sa preto odhlasovať. Umožníte tak iným deťom nahradiť si vymeškané hodiny. 

Iba riadne odhlásené tréningy vytvárajú možnosť prípadnej náhrady. Právo na náhradu vymeškanej hodiny zaniká koncom aktuálneho semestra, t.j. vymeškané hodiny nie je možné nahrádzať v nasledujúcom semestri.  

Spôsob úhrady:

Celý semester sa uhrádza vopred na účet SK46 1100 0000 0026 2619 1741 alebo priamo na recepcii pri prvom cvičení. Pri prevode uvádzajte do poznámky meno vášho dieťaťa. O výške kurzovného budete informovaní mailom. 

Kedy cvičíme:

V polroku jeseň/zima 2019 cvičíme od 9. septembra do 31. januára.

V lete robíme letné tábory a oddychujeme.

Ohľadne časov pozri aktuálny rozvrh.

 

Organizačné:

Jedno cvičenie trvá 60 minút.

Deti do 3 rokov cvičia spolu s rodičmi.

Deti nad 3 roky cvičia bez rodičov (na základe skúsenosti vieme, že vaša prítomnosť deti vyrušuje). Pokiaľ by vaša prítomnosť bola žiadúca, upozorní vás na to inštruktor. 

Na cvičenia si deti potrebujú doniesť ponožky a papučky a samozrejme pohodlné a predovšetkým ľahké oblečenie. Deti behajú a rýchlo sa spotia.

V priestoroch lezeckého centra je možné konzumovať jedlá iba vo vyznačených priestoroch. Chránime tak žinenky a koberce pred poškodením. A okrem toho – pri pohybe jedlo a hlavne žuvačky do úst nepatria.

Pri pobyte v centre prosíme rodičov, aby dbali na dodržiavanie prevádzkového poriadku lezeckého centra, predovšetkým, aby zabránili pohybu svojich detí v pádovej zóne.

Inštruktor preberá zodpovednosť za deti iba v čase určenom na realizáciu kurzu. Prosíme rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihovaní detí na konci tréningu.

 

Detský lezecký kútik

V lezeckom centre máme k dispozícii krásny detský kútik s lezeckými stienkami, trampolínou, šmýkačkou a inými detskými zábavkami. Deťom je k dispozícii počas celej prevádzkovej doby.

Koľko to stojí?

3,50 Eur/ dieťa do 15:00, resp. 5,50 Eur/dieťa po 15:00 a  cez víkendy + 3,00 Eur sprevádzajúci rodič