captain Team
od 6 rokov

14,00 €/tréning

Covid prináša rôzne príležitosti. Teraz máte možnosť zveriť svoje deti do rúk nefalšovaného kapitána dopravného lietadla.


“Bezletové” obdobie venuje svojej druhej vášni – lezeniu a trénovaniu detí. 


Po dlhej prestávke sa deti môžu vrátiť k lezeniu, či objaviť ho ako nový šport a naberať kondičku pod vedením skúseného inštruktora bez tlaku na výkon. Netrénujeme majstrov sveta, ale deti, ktoré chcú mať radosť z pohybu a riadne sa pritom zapotiť. 


Trénujeme v malých skupinkách po 4 deti. 

 


Kedy trénejeme

Pondelok – Piatok o 14:00 a 15:30 

Počas sviatkov a školských prázdnin necvičíme.

 

Organizačné

Jedno cvičenie trvá 90 minút.

Na tréningy si deti potrebujú doniesť pohodlné, ľahké oblečenie. Liezť môžu v lezečkách, sálových teniskách alebo v ponožkách. 

Rodičia sa počas tréningov nemôžu zdržiavať v centre (predovšetkým momentálne z dôvodu covidových opatrení a s tým spojených obmedzených kapacít). Vysvetlite deťom prosím, ako sa majú správať pri príchode do centra:

– prihlásia pri recepcii, prezlečú a čakajú trénera pred recepciou, kde si ich vyzdvihne 

– nemôžu sa pohybovať bez dozoru po centre 

 

Spôsob úhrady a vymeškané hodiny

Celý turnus sa uhrádza vopred na účet SK46 1100 0000 0026 2619 1741 alebo priamo na recepcii pri prvom tréningu. Pri prevode uvádzajte do poznámky meno vášho dieťaťa. O výške kurzovného budete informovaní mailom. 

Vymeškané tréningy si máte možnosť nahradiť v inom, vami zvolenom, termíne.  Aby ste mali takúto možnosť, je potrebné odhlásiť sa z daného termínu do 19:00 predchádzajúceho dňa. Prihlasovanie a odhlasovanie si spravujete prostredníctvom aplikácie. 

V prípade nenahlásenej neprítomnosti tréning prepadá bez možnosti náhrady. 

Pokiaľ sa na kurz prihlásite v priebehu turnusu, hradíte iba pomernú časť kurzovného od momentu prihlásenia.

Pokiaľ sa na kurz prihlásite, ale z rôznych dôvodov vymeškáte jednu alebo viacero prvých hodín, nepovažuje sa to za neskoršie prihlásenie a nevzniká tak nárok na úmerné zníženie kurzovného. Takáto neprítomnosť sa považuje za bežne vymeškaný tréning.

 

Ako sa prihlásiť

Vyplňte prosím prihlášku. Následne obdržíte potvrdzovací mail a organizačné pokyny.  

 

Ako sa odhlasovať z tréningov

Navštívte svoj kurzový profil a odhláste sa zo zvoleného tréningu.

Včasné odhlasovanie nám poskytuje prehľad o počte prítomných detí a umožňuje iným nahrádzať si vymeškané tréningy. 

Prihlásenie

+421-948-223-173
vertigo@lezeckecentrum.sk

Trenčianska 47
821 09 Bratislava

Nájdete nás
na Facebooku