Začínate?

takto to u nás funguje

 • Pred návštevou Vertiga nie je potrebné objednávať sa. Stačí prísť ako do každého bežného fitka.  
 • Po príchode sa prihlásite na recepcii, kde vám presne vysvetlia, ktoré časti centra môžete využívať, požičajú potrebnú výstroj a pomôžu so všetkým potrebným. Ako nováčik neznalý lezenia môžete liezť na našich samoistiacich zariadeniach, ktoré si nevyžadujú žiadne znalosti techniky istenia (stačí krátke zaškolenie od pracovníkov centra). Ďalej máte k dispozícii bouldrovú časť, kde sa lezie do výšky 4,5 metra nad žinenkami. Pre vaše deti je k dispozícii aj detský lezecký kútik.
 • Pri návšteve s deťmi nezabúdajte, že musia byť pod stálym dozorom dospelej osoby. Nekontrolované pobiehanie môže viesť k zraneniu dieťaťa aj iných osôb v centre.   
 • Ak by ste svoju prvú návštevu radšej absolvovali v sprievode skúseného inštruktora, ktorý vás zorientuje v našom centre, odistí a prezradí pár vecí o lezení, stačí vyplniť kontaktný formulár pre lezenie s inštruktorom v časti kurzy alebo zavolať do centra a dohodnúť si presný termín vašej návštevy. 
 • Ďalšou možnosťou je absolvovať niektorý z našich kurzov. Pre začiatočníkov sú určené tri kurzy – istenie druholezca (tzv. top rope kurz), úvod do lezenia a rodinný kurz. V časti kurzy nájdete prihlášky do všetkých vami zvolených kurzov. 
 • Pokiaľ sa rozhodnete lezeniu venovať dlhodobejšie, máte možnosť pokračovať nadstavbovým kurzom istenia prvolezca. Predpokladom pre absolvovanie tohto kurzu je zvlánutie techniky istenia druholezca a určitá lezecká/fyzická zdatnosť potrebná pre absolvovanie kurzu. O vhodnosti kurzu práve pre vás rozhodne inštruktor krátkym „preskúšaním“ pred začiatkom kurzu
 • Ak vám vyhovuje individuálny prístup, môžete pokračovať v individuálnych tréningoch s osobným trénerom. Nemáte záujem liezť s lanom, resp. nemáte lezeckého partnera? Môžete chodiť liezť na bouldrovku (4,5 m vysoká stena, kde sa lezie bez lana nad žinenkami). Opäť si môžete objednať osobného trénera, aby vám na začiatok vysvetlil, o čo na bouldrovke vlastne ide.
 • Dôležité upozornenie za záver – osoby mladšie ako 18 rokov, môžu naše centrum navštevovať iba v sprievode dospelej osoby. Pokiaľ ste v kategórii 15 – 18 ročných, ste zodpovední a máte záujem chodiť liezť samostatne, potrebujete na to suhlas zakonneho zastupcu dietata.

Čo potrebujete?

Lezenie s lanom si vyžaduje lezeckého partnera, zvládnutie techniky istenia a manipulácie s lanom minimálne na 100 %  a nasledujúcu výstroj:

 • sedák
 • karabína s poistkou (HMS karabína) a istítko
 • lezečky
 • magnéziové vrecko a magnézium
 • lano (pre pokročilejších lezcov, ktorí vedia liezť zospodu)
 • športové oblečenie

Pri lezení na bouldrovke vám stačí nasledujúce:

 • lezečky (vstup na bouldrovku nie je možný v teniskách)
 • magnéziové vrecko a magnézium
 • športové oblečenie

Pri lezení na samoistoch postačí:

 • sedák
 • športové oblečenie
 • lezečky, pokiaľ nechcete liezť v ponožkách
 • magnézium, ak sa vám potia ruky
Pokiaľ niektorú časť uvedenej výstroje nemáte, môžete si ju zapožičať v požičovni centra, resp. zakúpiť v našom obchodíku.

NA BEZPEČNOSTI ZÁLEŽÍ

Neprehliadnite

Lezenie patrí do skupiny extrémnych športov a slovo extrémny si veľa ľudí spája predovšetkým s otázkou bezpečnosti, či „nebezpečnosti“. Lezenie je jednoznačne spojené s rizikami, no dá sa im predchádzať dodržiavaním určitých zásad, princípov a pokynov.

Základný dokument zabezpečujúci vašu bezpečnosť pri návšteve lezeckého centra Vertigo je „Prevádzkový poriadok“, ktorý je viditeľne umiestnený na viacerých miestach centra a nájdete ho aj na tejto stránke. Každý návštevník centra je povinný dodržiavať všetky body prevádzkového poriadku.

Ďalším krokom k vašej bezpečnosti je pozornosť a sledovanie diania v centre. Za každých okolností dodržiavajte pokyny pracovníkov centra.

Často sa stretávame s tým, že skúsení lezci odmietajú dodržiavať zásady uvádzané v dokumentoch podobných nášmu Prevádzkovému poriadku, lebo majú pocit, že to všetko „vedia lepšie“. Nechceme im odporovať, ale počas pobytu v lezeckom centre musia dodržiavať určené pravidlá, ktoré sú zostavené po konzultácii s metodickou komisiou Slovenského horolezeckého spolku JAMES.

A posledná rada? Používajte zdravý rozum a nepreceňujte svoje schopnosti. Prichádzate do lezeckého centra za zábavou, zážitkom a športovým vyžitím. Pokiaľ sa budete v priestoroch lezeckej steny správať zodpovedne, naozaj sa zabavíte, niečo zažijete a športovo sa vyžijete. Nezabúdajte, že svojou nezodpovednosťou neohrozíte iba seba, ale aj iných.

Akékoľvek informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku alebo na tejto stránke nemôžu nahradiť riadne zaškolenie a prax. Absolvovanie riadneho zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou zodpovednosťou.

+421-948-223-173
vertigo@lezeckecentrum.sk

+421-948-223-173
vertigo@lezeckecentrum.sk

Trenčianska 47
821 09 Bratislava

Trenčianska 47
821 09 Bratislava

Nájdete nás
na Facebooku

Nájdete nás
na Facebooku

Nájdete nás
na Instagrame

Nájdete nás
na Instagrame